Referencer og tidligere kunder

Dansk Industri – Phizer – TV2 – Aller Media A/S – DANA – akasse – Sorø Erhversforening – NNE Pharmaplan – Easyfood A/S – Krifa – Ajos A/S – Halsnæs Kommune – Confidence Search – Best Talent – Vasac Odsherred – El-installatør Åge Langkjær – Taxa 4 x 35 – Odin Maskinfabrik A/S – Spinoff – Springbræt – Næstved Sygehus – Slagelse Sygehus – Lolland Kommune – SOSU Nykøbing – SOSU Holbæk – SOSU Greve – AOF, Slagelse – Radikale Venstre – Erhvervs- og Videnscenter Vestsjælland – Trelleborg Friskole, Slagelse – Region Sjælland, Psykiatrien Vordingborg – Brøchner Hotels – Pharmavie A/S – Vestsjællands almene boligselskab – Hedeselskabet – Slagelse Kommune – Kropsinsittuttet – Fødevarestyrelsen

Ledergruppeudvikling

Hård resultatorientering og empatisk menneskekundskab

Anne Marie har ydet løbende rådgivning og sparring med vores ledelsesgruppe. Vi har haft stor gavn af samarbejdet. Anne Marie er en meget dygtig rådgiver, der formår at balancere hård resultatorientering og empatisk menneskekundskab. Hun stiller gode, præcise og overraskende spørgsmål – og hjælper konkret og målrettet med at finde strategiske svar. Jeg vil varmt anbefale Anne Marie som en kompetent og sympatisk sparringspartner inden for både strategisk ledelse og personaleledelse.”

Rasmus Grue Christensen
Sekretariatschef, Folketinget

KarriereWorkshop
Motivation og indpiskning
Anne Marie er en kompetent og engageret facilitator, oplægsholder og coach. Hun tør udfordre vores medlemmer, og hun giver konkrete værktøjer til, hvordan den enkelte bedst kommer videre i sin udvikling. Hun kender nøjagtig balancen mellem at være omsorgsfuld og forstående på den ene side og motiverende og indpiskende på den anden side. Derfor er hun til stor inspiration for vores medlemmer, der er på jobjagt eller ønsker karriereudvikling”.

Lene Norden
Arbejdsmarkeds- & Uddannelseschef, HK Hovedstaden

Teamudvikling

Vi har fået et fælles sprog
”Vi har haft et teamudviklingsprojekt sammen med Anne Marie, hvor hun med sin direkte, nysgerrige, spørgende, interesserede og professionelle tilgang satte forskellige værktøjer og sig selv i spil, men ikke mindst evnede at få rettet medarbejdernes blik mod teamet og teamets udviklingspotentialer.

I samarbejdet med Anne Marie fik medarbejderne sat fokus på deres styrker og ”svagheder” og hvordan de anvender dem konstruktivt i deres daglige opgaveløsning. Vi har fået sat ord på nogle ting i dagligdagen, så eftertrykkeligt, at vi stadig et år efter, kan sætte den ”nye” viden i spil og anvende den på andre arenaer.
Jeg kan varmt anbefale Anne Marie til både teamsamarbejde, men også til korte spot på personlighedstyper”.

Therese Gjerde Jensen
Leder af Sundhed og Træning, Slagelse Kommune

Teamudvikling
Det usynlige blev synligt; NU kan vi arbejde konstruktivt
Jeg har, som leder, fået nogle redskaber til at arbejde med samarbejde/trivsel i personalegruppen, som jeg også kan bruge på sigt.Der er blevet lavet en åbning i personalegruppen, så deres dialog er blevet mere klar og åben. Anne Marie har været med til at sætte spot på opgaver og løsninger, som vi skulle have taget os af for længst, og det er derfor jeg bruger Anne Marie. Fordi hun evner at tage fat om nældens rod og gøre det usynlige synligt, så vi når de resultater vi skal nå uden ”støj”. Jeg kendte ikke metoden med at hilse på hinanden med positivt og konstruktiv kritik. En rigtig god oplevelse for alle i gruppen og arbejdsglæden er vakt til live. Jeg vil meget gerne anbefale Anne Marie; hun er en levende og sprudlende person, som er meget jordnær og fanger folks signaler undervejs og arbejder med udgangspunkt i det der er.

Anne Marie er faglig dygtig og kompetent til at lede personaleudvikling og samarbejde og vil vælge Anne Marie igen.

Dorthe Grøndahl Westh
Pædagogisk konsulent, Center for Handicap og Psykiatri, Slagelse Kommune

OnlineForløbet ”Sådan får du dit drømmejob”

Afklaring og nyt job

”Gennem forløbet blev jeg afklaret og fik jeg sat ord på hvem jeg er, hvad jeg vil og hvordan jeg kan komme dertil. OnlineForløbet er rigtig godt, bilagene er super gode og videoerne forklarer rigtig godt hvad man skal forholde sig til.

Jeg kom i job ved første samtale, men jobbet var ikke noget da det kom til stykket. Men jeg har allerede fået nyt job igen, med rigtig god hjælp af det jeg fik ud af online forløbet. Forløbet har helt sikkert været med til at forkorte tiden i mellem mine jobs”.

Erik Borup, Godsforvalter

1:1 karriererådgivning

Fra opsagt og usikker til at være  motiveret styrket og efter 3 møder i spændende og udviklende job

“Anne Marie, har virkelig flyttet mig fra at være usikker på mine evner og hvordan jeg præsterede ved samtaler ti,l at jeg nu kender mine kompetencer og styrker, og ved hvordan jeg skal sælge mig, hvilket betød jeg kom hurtigt i job igen!”

“Forløbet med en personlighedstest og personlige samtaler, har virkelig rykket og motiveret mig. Jeg blevet klædt rigtigt godt på i alle jobsøgningens faser fra ansøgning til jobsamtale og lønforhandling, samt alt derimellem.
Anne Maries konstante tilstedeværelse og interesse for min situation har været den helt rigtige løsning og en god og berigende oplevelse.
Jeg kan virkelig anbefale karriererådgivning ved Anne Marie Valentin, og jeg er ikke i tvivl om, jeg vil benytte mig af rådgivning fremover, hvis jeg skal skifte karriere eller skal finde mit næste drømme job.
At lære meget mere om sine egne evner og, hvor god man egentlig er til det man gør, er ikke en selvfølge, men en kæmpe styrke fremadrettet”.

Morten K. Jakobsen/Internsælger


Retning og mod
”Processen var præget af Anne Maries konstante opbakning og kreative sparring. Hendes evne til at lytte, forstå og flytte mig i den rigtige retning har været afgørende positiv for min proces. Anne Marie har en rigtig fin fornemmelse for andre mennesker og har en modig fremadskuende stil, der sikrede, at jeg flyttede mig fremad på en rigtig god måde. Gennem forløbet fik jeg sikkerhed for at jeg træffer de rette beslutninger for min fremtid – og også modet til at leve med de dårlige beslutninger undervejs.
Min retningen er sat, jeg har trådt ud midt på scenen og er i gang som selvstændig, det jeg drømte om at starte op, da jeg indledte mit forløb hos Anne Marie. Forløbet har støttet mig i min beslutning om at gå selvstændig. Jeg har følt mig meget styrket efter vores møder. Jeg kan varmt anbefale Anne Marie”

Mie, Selvstændig erhvervskvinde

1:1 karriererådgivning
Konkret støtte
”Det mest udbytterige for mig, var den måde som Anne Marie hjalp mig med at skrive CV og ansøgninger på. Anne Marie var god til at hjælpe med layout og indhold, men sørgede hele tiden for at det var mine ord og det var mig som skinnede igennem CV og ansøgning. Min oplevelse af samarbejdet med Anne Marie var helt fantastisk. Da jeg blev sagt op efter 24,5 år på samme arbejdsplads, var Anne Marie en meget stor støtte for mig: Hun var fantastisk til at få mig til at se positivt fremad. Anne Marie hjalp mig hurtigt videre i nyt job”.

Michael

1:1 Karriererådgivning
Det er ensomt at være jobsøgende
”Med de bedste anbefalinger.
At være jobsøgende er en både ensom og opslidende proces… Min proces har lært mig, vigtigheden i at sætte en professionel ramme omkring processen. Typisk sørger vi først det helt nære netværk for støtte og support. Ægtefælle, familie og de nærmeste venner.
Når de værste dønninger har lagt sig, rettes blikket mod ens professionelle netværk. Så langt så godt.Men som går tiden, opstår der behøv for ny energi til processen – og her er det en rigtig god idé med en NEUTRAL og professionel karriererådgiver. Én som ikke kender din historie, dit temperament, dine styrker og svagheder på forhånd. Én som dømmer dig, på det man umiddelbart ser og fornemmer.
Rigtig refleksion er en svær øvelse for de fleste. Særligt når man befinder sig i en stresset situation.
Når man bliver uventet ledig, kommer man igennem nogle følelsesmæssige processer, der kan være svære at afkode og håndtere.
Havde jeg vist, hvad jeg ved nu, så havde jeg kontaktet Anne Marie tidligere!

Jeg har oplevet en ligeværdig og professionel dialog fra første møde – og jeg vil altid bære Anne Maries anbefalinger med mig – også i mine kommende jobskift”

Mette Haslund Bertelsen, tidligere jobsøgende nu i drømmejob

Test og workshop
Jeg fik modet til at springe
”Jeg har truffet et stort valg i mit liv – og én af de personer, som har haft indflydelse herpå, er Anne Marie. Jeg var som udgangspunkt ikke “sulten” på en ny test eller at få tilført mere nyt i mit arbejdsliv. Men du gjorde mine forbehold og fordomme til skamme.
Tusind tak for et fantastiske forløb. Du er energiske og inspirerende og formår at indhylle mig i en nysgerrighed om at vide mere.
Jeg har i forbindelse med forløbet fået mod til søge andet arbejde, har opsagt min stilling og glæder mig til nye udfordringer i mit nye job”.

Rikke Hegelund Sørensen

3 dages workshop: Find dit drømmejob
Nu tør jeg noget mere…
”Fagligt har workshop-dagene givet mig en anledning til refleksion og få vendt en masse tanker som har været medvirkende til at jeg er blevet mere afklaret i min jobsøgnings strategi. Nu er jeg blevet fokuseret og målrettet. Workshopdagene givet mig ny inspiration, og hjulpet mig med at blive mere afklaret i forhold til fremtiden og mit næste job. Det har været meget inspirerende at have Anne Marie som underviser og facilitator på de 3 workshopdage”.

Henrik Thue Hansen, jobsøgende

1:1 karriere- ledercoaching
Jeg er blevet en bedre leder
”Jeg har brugt Anne Marie Valentin som personlig coach i forbindelse med personaleudvikling, egen ledelsesudvikling og som mental energibooster. Forløbet har fået mig til at sprede mere glæde i mine omgivelser og at se positivt på tingene. Jeg er blevet mere opmærksom på vigtigheden i at være nysgerrig og interesseret i mine medarbejdere. Forløbet har klart styrket mine kompetencer som leder i en international virksomhed. Anne Marie kan stærkt anbefales som personlig karriererådgiver. Og hvis der skal arbejdes med personaleudvikling eller med medarbejdere der kommer tilbage efter stress eller sygdom er Anne Marie den helt rigtige at tage fat i.

Kent Hvidtfeldt, 
Salgs- og Marketingchef, Partner i Ergolet ApS

1:1 KarriereRådgivning
Fantastisk proces med sidegevinst
CV-rådgivningen gav mig rigtig meget. Jeg fik hjælp til at få nye perspektiver på mit CV og input til opbygningen. Processen med selv at udarbejde CV´et – legen med ord og sætninger – var det mest givende. I den proces fandt jeg mange nye perspektiver og blev endnu mere præcis og konkret, både på fortiden og fremtiden. Hårdt arbejde :-) men en fantastisk proces som også har gjort det tydeligere for mig, hvad jeg søger, og hvad jeg er stærkest til. Sidegevinsten har også været, at jeg i min egen rekruttering af personale har fået nye indsigter, som jeg vil benytte både ved stillingsopslag og ved læsning af CV’er. Kvaliteten er løftet betydeligt. Min rådgiver var Anne Marie, og hende oplevede jeg som empatisk, impowering og med en dejlig professionalisme, der gjorde, at jeg stolede på processen. Tak for hjælpen – det var pengene værd.

42 årig kvindelig regionsdirektør

1:1 Karriererådgivning
Fleksibel rådgivning, der åbnede mine øjne
Efter mit CV har været igennem et meget kritisk og konstruktiv gennemsyn, synes jeg, at det er blevet langt mere målrettet og konkret – samtidig med at det har bevaret et personligt præg. Derudover har jeg fået redskaber og input til selv at arbejde videre med både CV og jobansøgninger fremadrettet. Jeg er også blevet mere bevidst om, hvordan jeg kan arbejde med mit CV som varemærke eller brand, om man vil. Det har med andre ord været en øjenåbende erfaring at få et professionelt blik på min profil – af en som ikke har et forhåndskendskab til mig som person og arbejdskraft. Jeg kan kun anbefale intojob, som i øvrigt stod til fleksibel rådighed med kort varsel.

Kvindelig chefkonsulent, Københavns Kommune

Test: Karrieremodellen
Tilbagemeldingen gjorde forskellen
Besvarelsen af spørgeskemaerne var nem og lige til, ganske som mange andre personlighedstest. Selve karriere- og kulturmodellen, har jeg aktivt brugt til at fokusere på, hvilken type karriere jeg har præference for, og i hvilken type virksomhed jeg bedst kunne få opfyldt mine ambitioner. Det der gør forskellen, er måden rådgiveren giver tilbagemeldingen på. Hun er i den grad tilstede og udfordrer mig på alle mine besvarelser. Den måde hvor hun tvinger mig til at reflektere, har virkelig givet mig noget, jeg kan bruge.

37 årlig mandlig revisionsmanager

1:1 Karriererådgivning
Fik sandheden og støtten til at skifte
Da jeg blev sagt op fra mit job, blev jeg anbefalet et outplacement forløb. Det viste sig at være rigtigt godt, da jeg stod med mange følelser og spørgsmål om, hvordan jeg nu skulle komme videre. Jeg blev profil-testet, og det blev grundigt gennemgået – det var rigtig anvendeligt bl.a. i forbindelse med forberedelse til samtaler fremover. Jeg fik også hjælp til at forme et CV bedst muligt, og ligeledes hvordan jeg udarbejder en ansøgning. Da jeg blev kaldt til samtale, havde jeg brug for at blive klædt på til selve samtalen, og karriererådgiveren gav mig en god sparring. Det var rigtigt godt at have støtte fra en professionel, som turde sige sandheden og vejlede mig på en saglig måde. Jeg er meget tilfreds med forløbet, og jeg kan kun anbefale det til andre, som kommer i samme situation.

Annette Skøttrup, CFO, 52 år

1:1 Karriererådgivning
Blev inspireret og holdt i udvikling
Efter 3 års udstationering i udlandet, kom jeg tilbage til Danmark for at søge job – her blev Anne Marie hos intojob en utrolig god sparringspartner for mig. Hun har holdt mig op på min fremdrift i min jobsøgning, inspireret mig til nye tiltag, opsætning og korrekturkontrol af ansøgninger samt CV. Hun har stået til rådighed med sin hjælp både dag og aften, det har virkelig givet mig stor motivation og vigtig hjælp i min videre færd.

Ole Skjødt, tidligere produktionsdirektør

1:1 Karriererådgivning
Fik den rette udfordring og opbakning
Forløbet bidrog til, at jeg blev afklaret og traf beslutningen om at gå til SR-eksamen (statsautoriseret revisor) velvidende, at det ville kræve en enorm indsats. Og jeg bestod! Karriererådgiverens opbakning og udfordrende spørgsmål gjorde den lille forskel med stor betydning for mig, som karrierekvinde og enlig mor. Forløbet gjorde mig målrettet og bevidst om, hvorfor og hvad der netop var vigtigt for mig – en bevidsthed, der betød at jeg gennemførte forløbet på trods af jobskifte mv. Min rådgiver havde en eminent evne til at identificere lige præcis de ting, der er var vigtige for mig, min dagligdag og min karriere. Jeg kan kun anbefale forløbet til andre – det er en investering, der har givet mig et stort afkast både menneskeligt og på karrierefronten.

Louise Hartmann, økonomichef/statsautoriseret revisor, 31 år

1:1 KarriereRådgivning
Nyt fokus giver gevinst også fremover
Jeg er blevet bevidst om, hvad der er vigtigt for mig i mit arbejde, og hvordan jeg kan få planlagt min arbejdsdag med flere af de motiverende opgaver. Når jeg kigger tilbage på forløbet og de notater, jeg har gjort mig undervejs – så er der her et år efter flere af mine ønsker/drømme, jeg kan sætte hak ved. Det er lykkedes, fordi jeg er blevet bevidst om, hvor jeg gerne vil hen og arbejder meget bevidst på at få det opfyldt. Jeg kan helt sikkert anbefale forløbet, også selvom du ikke står med et konkret ønske om nyt job.

Pernille, afdelingsleder i revisionshus, 28 år

1:1 KarriereRådgivning
Nu handler jeg når jeg ved det er tid
Hos intojob har jeg fået en ærlig og professionel sparring som altid gav mig noget at arbejde videre med. Tingene er ikke altid sort/hvid og derfor kan en ærlig og til tider måske ’provokerende’ (på den gode måde) sparring være det der sætter skub i den rigtige proces.

Mine overvejelser: Tør jeg stille krav? Tør jeg ’gå imod strømmen’? Tør jeg tro på mig selv? Man har altid en konsekvensberegning klar og den kan være god at vende med en dygtig sparringspartner som Anne Marie, der godt tør sætte tingene lidt på spidsen og udfordre.

Anne Marie stiller også gerne krav til mig som leder og person. Har jeg nu de rigtige kompetencer på plads, således at jeg er parat til at klare opgaven?

Der er altid to sider af sagen og Anne Marie formår at være en nærværende partner for mig som medarbejder og leder, samtidig med at hun har den virksomhed for øje som hun samtidig gør forretning med. Jeg ser det som utrolig vigtigt at der er en ærlig og fortrolig sparring, men samtidig at min virksomhed for valuta for pengene så jeg udvikler mig i deres favør. Her gør Anne Marie jobbet super godt både for medarbejder og virksomhed og det er til gavn for begge parter.

Hvad har du fået som du ikke forventede?

Det har været rigtig vigtigt for mig at Anne Marie hele vejen har sagt sin ærlige mening. Det har været en rigtig stor inspiration for mig, at se hvordan Anne Marie ærligt og professionelt siger ting højt som andre går og tænker, men ikke tør sige højt og gøre noget ved.

At ’italesætte’, sådan sagde Anne Marie ved et af de første teammøder, hvor jeg havde inviteret hende med som inspirator og mentor. ’Lad os tale om de ting der trænger sig på, de ligger alligevel ’her’ og ’rundt om os’ og fylder i vores bevidsthed. Det har jeg lært meget af! Lad os tale om de ting der ’er’ – det er faktisk mere vanskelig at vide de er der uden at tale om dem.

Vil du anbefale intojob til andre?

Jeg anbefaler ofte andre at tage kontakt til Anne Marie. Det er bekendte og venner der står uden job, eller er træt af det job de har haft i mange år. Mit mantra har jeg lært af Anne Marie:
Hvis du ikke har gjort op med dig selv hvad DU vil, så kan andre heller ikke hverken hjælpe dig, eller mærke hvad du brænder for. Så før du begynder at skrive din første ansøgning, så tag en snak med Anne Marie, for hun kan hjælpe dig med at blive klar over ’hvad du egentlig vil’. Det bedste eksempel er en tidligere kollega der søgte job efter 24 år det samme sted. Han havde været i et forløb hos Anne Marie og første job han søgte – det fik han! Kan det siges mere enkelt?

Anonym kvinde, mellemleder

1:1 KarriereRådgivning
Klart billede af mine kompetencer
Hvad bidrog samtalerne med, som du ikke var kommet frem til selv?En bedre definition af mine kompetencer, der gør det mere klart for en kommende arbejdsgiver hvad mine kompetencer er. Et CV der udover en klarere linie i det faktuelle og grafiske også blev mere interessant læsning.

Hvis du skulle beskrive intojob´s konsulent til andre, hvad ville du så sige? Anne Marie er en Energisk og inspirerende sparringspartner med vigtig erfaring og synspunkter fra både arbejdstager og arbejdsgiver side.

Vil du anbefale forløbet til andre?
Ja, afgjort. For mig var det vigtigt at have en sparringspartner, der kunne hjælpe med at få ændret et lidt indforstået og faktuelt CV til et let forståeligt med fokus på det væsentlige. Jeg tror det er de færreste der ikke vil få et godt udbytte af et tilsvarende forløb.

Anders William Larsen, produktudvikler

Udtalelser fra ledere, der har købt ydelser af intojob

Peter Harwith, CEO, Ergolet ApS:
intojob ved Anne Marie har hjulpet flere af vore medarbejdere i den svære fase fra at være blevet opsagt og til at være kommet videre. Hun er professionel, kompetent og udviser stor empati.

Jeg kan varmt anbefale hende, hvis man er i en situation hvor man skal sætte sig selv i spil på jobmarkedet.

Natascha Wordolff, nordisk HR direktør for GFK:
I forbindelse med flere outplacement forløb hos GfK har Anne Marie fra intojob ledet og gennemført vores outplacementforløb. Dette er gennemført på en yderst professional, kompetent og autentisk måde. Hendes force er klart, at hun evner at udvise empati for det enkelte menneske og samtidig ”flytte” medarbejderen derhen hvor der ses nye muligheder. Hun evner at ”åbne nye døre” for det enkelte individ, hvilket er en forudsætning for udvikling. Jeg kan kun varmt anbefale hende som samarbejdspartner.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Facebook
Facebook
LinkedIn
MENU
*/