Tests

Skriv dig op og få min gratis E-guide "Scor drømmejobbet"

.


Personlighedstests, der øger din selvindsigt og gør dig målrettet

Nedenstående udvalgte tests er anerkendte og respekterede, og giver dig værdifuld viden. Du bliver mere bevidst om dine styrker og udviklingsområder, bedre til at sælge dig selv og mere attraktiv og målrettet i både din jobsøgning og karriere.
De anvendes ofte i rekrutteringsprocesser og udviklingsforløb i mange virksomheder. Det betyder, at du kan bruge testen til at få mere indsigt i dine færdigheder og præferencer.

Der er en personlig tilbagemelding inkluderet i alle priser.

Din Karriere Profil
 – ”Karrieremodellen”

Med dette værktøj opdager du, hvilken karriereretning der passer bedst til dig, og hvad der reelt motiverer dig i arbejdslivet.

Vi er ofte bevidste om, hvad vi forestiller os en god karriere er, men ikke altid hvad der reelt motiverer os. Det opdager du med denne test. Karriere er et ord med mange definitioner. Nogle opfatter f.eks. succesrig karriere som det at excellere i ens valgte ’profession for livet’. Andre synes, at en succesrig karriere er tæt forbundet med at bevæge sig stadigt højere op i organisationens hierarki. Decision Dynamics Karrieremodel giver dig et billede af dine motiver og forestillinger om, hvad en god karriere er for dig.

Karrieremodellen arbejder med fire mulige karriereretninger:
Ekspert – Lineær – Udvidende – Episodisk

Kr. 5.000,- + moms

Bestil på amv@intojob.dk eller ring for mere information på M:3064 6013

“Decision Styles”
 – din beslutningsstil

Værktøjet er udviklet til ledere g specialister og giver dig indblik i din nuværende måde at træffe beslutninger på, samt hvordan du fremover kan træffe beslutninger endnu mere hensigtsmæssigt.

”Plejer” dur ikke, hvis du skal have succes i jobbet som leder! Omfattende research dokumenterer, at succesrige ledere og medarbejdere ofte har behov for at deres beslutningsstil markant, når de avancerer.

Din beslutningsdygtighed afhænger af den måde, du foretrækker at handle på i beslutningssituationen. Mange har svært ved at forholde sig konstruktivt til deres beslutningsstil og til, hvordan de udvikler den.

Dit udbytte:

Øget bevidsthed om din foretrukne beslutningsstil og -vaner, hvordan de kommer til udtryk, og om styrkerne og svaghederne ved dem. Du opdager, hvordan din ofte ubevidste rollestil udspiller sig, og hvad der sker når du ikke er bevidst i din rolle.
Profilen er bygget op om 4 beslutningsstile. De tager hver især højde for faktorer, der indikerer, hvordan lederen foretrækker at beslutte – f.eks. hvor mange informationer, lederen har brug for, for at træffe sin beslutning, og om lederen går målrettet efter én løsning eller overvejer flere muligheder.

Decision Styles bygger på omfattende research af flere end 120.000 lederes erfaringer i en afdækning af, hvad der skabte succes, og hvad der gik knap så godt. Den væsentligste konklusion er, at fortsat succes fordrer konstant udvikling.
Beslutningsstil handler ikke om lederens intelligens eller evner, men om, hvordan lederen bruger sine evner og sin erfaring.

Kr. 5.000,- + moms

Bestil på amv@intojob.dk eller ring for mere information på M:3064 6013

Din HBDI profil

HBDI profilen
Dette værktøj har udgangspunkt i hjerneforskning og profilen hjælper dig med at forstå, hvilke arbejdsopgaver din hjerne er skruet bedst sammen til at løse.
Med en personlig HDBI profil får du indsigt i, hvordan du automatisk, og oftest ubevidst tænker, kommunikerer og løser opgaver, og hvad det har af konsekvenser.

Du opnår et fantastisk afsæt for selvrefleksion og gir dig selv det bedste grundlag for at træffe mere hensigtsmæssige valg fremover.

Den validerede Whole Brain Model™ danner udgangspunkt for værktøjer og metoder som anvendes i Whole Brain Thinking™. The Whole Brain Model™ er en metafor for hjernen, som illustrerer de fire dominerende tankeprocesser i hjernen som vi alle benytter. Vi har dog alle forskellige grader af dominans af de fire måder at tænke på og det kan komme til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelligheder i vores kommunikation, fokus og motivation.

The Whole Brain Model™ blev udviklet af Ned Herrmann og bygger på fysiologisk hjerneforskning af blandt andet nobelprismodtager Roger Sperry og Paul MacLean.

Værktøjet HBDI™ er en tankeprofil som giver dig et billede af dine ”automatiske” tankepræferencer og hvordan disse ændres under pres.

Kr. 5.000,- + moms

Bestil på amv@intojob.dk eller ring for mere information på M:3064 6013

Wave Professional Styles

Personlighedstesten Saville Consulting Wave ® Professional Styles er udviklet til brug for erfarne ledere, direktører og specialister og kan anvendes i individuelle sammenhænge eller på gruppebasis.
Denne test måler motivation, talent og foretrukken virksomhedskultur. Den skaber værdi i både rekrutterings- og udviklingssammenhænge, og bidrager med kvalitet i vurderingsprocessen via sofistikeret brug af teknologi og værdifulde værktøjer, der sætter fokus på effektivitet i en erhvervssammenhæng.

Denne version af Saville Consulting Wave genererer profiler, som kombinerer både ipsative og normative scorer. Den måler på 36 dimensioner og tager cirka 40 minutter at besvare.
Læs evt. mere om profilen HER

Kr. 5.000,- + moms

Bestil på amv@intojob.dk eller ring for mere information på M:3064 6013

JTI

Jungiansk Type Index (JTI) er et ikke evaluerende psykologisk testværktøj der beskriver hvordan mennesker er forskellige, uden at dette indebærer en sortering i “god” eller “mindre god”.

JTI er baseret på den schweiziske psykiater C. G. Jungs lære om psykologiske typer, og har i mange år været benyttet i Danmark. Profilen er baseret på over 50 års forskning og udvikling og er tilgængeligt på 11 sprog.

JTI er enkel at bruge og let at forstå. Den gør det muligt at sige noget om, hvad der er typisk for en person, dvs. hvad der falder naturligt for personen at gøre (personens præferencer) i en given situation. Profilen kan hjælpe os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsområder frem for andre, hvorfor vi hurtigt er på bølgelængde med nogle mennesker, mens vi kan opleve andre som vanskeligere at kommunikere med.

JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper og giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Hvad måler JTI?

JTI måler 8 præferencer på 4 dimensioner i personligheden. Ud fra de 8 forskellige præferencer viser JTI for hver person en kombination af 4 præferencer – den som personen foretrækker på hver dimension. Totalt set fremkommer 16 mulige forskellige typer, som hver har sine unikke særpræg, sine stærke sider og sine mulige faldgruber og blinde sider.

JTI kan bruges til:

  • Karriereudvikling og karriererådgivning
  • Teamudvikling
  • Ledelsesudvikling- og rådgivning
  • Coaching værktøj
  • Konflikthåndtering
  • Kompetenceudvikling/personlig udvikling
  • Karrierevalg

Kr. 5.000,- + moms

Bestil på amv@intojob.dk eller ring for mere information på M:3064 6013